صنعتی سازی مسکن
صنعتی سازی مسکن Services
صنعتی سازی مسکن Services

شرکت مهندسی سهند ساران در حوزه صنعتی سازی مسکن پیشتاز است.

این شرکت در زمینه صنعتی سازی به دنبال بهبود کیفیت،کاهش زمان ساخت و استفاده از نیروی کار متخصص با بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات مرتبط و تکنولوژی روز می باشد. در این راستا شرکت مهندسی سهند ساران افتخار دارد که پروژه های مسکن مهر شهرهای رشت ، کرج و شهر جدید هشتگرد را به صورت صنعتی اجرا نموده است.

هرگاه به صنعتی سازی ساختمان و مسکن به عنوان یک ضرورت ملی نگریسته شود ، میدان جهت رشد فناوری های نوین در این عرصه فراهم خواهد شد.


در صورت حركت به سمت صنعتي سازي ساختمان نه تنها توانایی پاسخگویی به تقاضاي فعلي جامعه وجود خواهد داشت، بلكه در سرعت ساخت، كيفيت و قيمت تمام شده ساختمان نيز تاثيرات مثبت بجا خواهد گذاشت.

صنعتي سازي ساختمان از جمله عوامل مهم در افزايش توليد و برقراركننده تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار ميباشد.
 

در اين راستا حمايت از اين صنعت جهت نيل به اهداف زير ضروري به نظر ميرسد:

 

- افزايش جمعيت و تقاضاي روز افزون مسكن در كشور بويژه در نسل جوان

- لزوم برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي مسكن در كشور

- كيفيت پائين شيوه هاي سنتي سازي ساختمان

- كاهش منابع انرژي و نياز به صرفه جوئي مصرف و اتلاف انرژي در ساختمان در راستاي كاهش الگوي مصرف در كشور

- بالا بودن قيمت تمام شده مسكن و عدم امكان خريد توسط اقشار ضعيف و متوسط

- افزايش سرعت احداث ساختمان

- افزايش بهره وري و جايگزين كردن نيروي كار تحصيل كرده

- استفاده بهينه از منابع و مصالح كشور

- زلزله خيزي كشور و استحكام خانه هاي صنعتي