آغاز عملیات خاک برداری پروژه 272 واحدی بندر عباس
آغاز عملیات خاک برداری پروژه 272 واحدی بندر عباس Blog
آغاز عملیات خاک برداری پروژه 272 واحدی بندر عباس
آغاز عملیات خاک برداری پروژه 272 واحدی بندر عباس Blog
احداث 272 واحد مسکن مهر تعاونی نخل ناخدا در شهر بندر عباس