احداث 272 واحد مسکونی که شامل یازده بلوک هفت طبقه در بندر عباس
احداث 272 واحد مسکونی که شامل یازده بلوک هفت طبقه در بندر عباس Blog
احداث 272 واحد مسکونی که شامل یازده بلوک هفت طبقه در بندر عباس
احداث 272 واحد مسکونی که شامل یازده بلوک هفت طبقه در بندر عباس Blog

احداث 272 واحد مسکونی که شامل یازده بلوک هفت طبقه به همراه پارکینگ در طبقه همکف می باشد.

کارفرما : شرکت تعاونی مسکن مهر محله نخل ناخدا

سیستم ساخت : قالبهای صنعتی بتن درجا