پروژه لتمان
پروژه لتمان PROJECTS
پروژه لتمان PROJECTS
احداث 23 برج 12 طبقه با زیربنای 92000 متر مربع در سالهای 1380 الی 1383 واقع در تهران( بزرگراه همت ) مربوط به سپاه پاسداران .
برخی از پروژه ها PROJECTS همه پروژه ها