پروژه 1025 واحدی مسکن مهر رشت
پروژه 1025 واحدی مسکن مهر رشت PROJECTS
پروژه 1025 واحدی مسکن مهر رشت
پروژه 1025 واحدی مسکن مهر رشت PROJECTS

شامل دو قراردا به شرح ذیل می باشد:

تعاونی مسکن مهر کارمندی 3
موقعیت مکانی: اراضی سپید رود رشت

نوع قرارداد: تفاهم نامه سه جانبه آماده سازی و ساخت و واگذاری واحد های مسکونی

سیستم ساخت : قالبهای صنعتی بتن درجا

تعداد بلوک: 6 بلوک

تعداد واحدها :240  واحد

تعداد طبقات و متراژها: 5طبقه مسکونی و یک طبقه پارکینگ - واحدهای 55،66،75 متری
 

تعاونی مسکن مهر همراهان 2
موقعیت مکانی: اراضی سپید رود رشت

نوع قرارداد: تفاهم نامه سه جانبه آماده سازی و ساخت و واگذاری واحد های مسکون

سیستم ساخت : قالبهای صنعتی بتن درجا

تعداد بلوک:37  بلوک
تعداد واحدها :785 واحد

تعداد طبقات و متراژها: 5طبقه مسکونی و یک طبقه پارکینگ - واحدهای 75 و 66 متری

 

برخی از پروژه ها PROJECTS همه پروژه ها