پروژه 272 واحد مسکونی بندرعباس
پروژه 272 واحد مسکونی بندرعباس PROJECTS
پروژه 272 واحد مسکونی بندرعباس
پروژه 272 واحد مسکونی بندرعباس PROJECTS

احداث 272 واحد مسکونی که شامل یازده بلوک هفت طبقه به همراه پارکینگ در طبقه همکف می باشد.

کارفرما : شرکت تعاونی مسکن مهر محله نخل ناخدا

سیستم ساخت : قالبهای صنعتی بتن درجا


 

 
برخی از پروژه ها PROJECTS همه پروژه ها