پروژه 224 واحد مسکونی بندر عباس
پروژه 224 واحد مسکونی بندر عباس PROJECTS
پروژه 224 واحد مسکونی بندر عباس
پروژه 224 واحد مسکونی بندر عباس PROJECTS

احداث 224 واحد مسکونی در هشت بلوک هفت طبقه که هر طبقه شامل چهار واحد مسکونی می باشد.

کارفرما: شرکت تعاونی چهار راه فلسطین تا شیلات

سیستم ساخت : قالبهای صنعتی بتن درجا
 
 

 

برخی از پروژه ها PROJECTS همه پروژه ها