پروژه مینی سیتی
پروژه مینی سیتی PROJECTS
پروژه مینی سیتی
پروژه مینی سیتی PROJECTS
احداث برج 14 طبقه مروارید با زیربنای حدود 10000 متر مربع و همچنین احداث سفتکاری برج 13 طبقه افق با زیربنای 13000 متر مربع در سالهای 1384 الی 1386 واقع در منطقه مینی سیتی شهر تهران .
 
برخی از پروژه ها PROJECTS همه پروژه ها