پروژه 22 واحد ویلایی هفت آسمان
پروژه 22 واحد ویلایی هفت آسمان PROJECTS
پروژه 22 واحد ویلایی هفت آسمان
پروژه 22 واحد ویلایی هفت آسمان PROJECTS
پروژه 22 واحد ویلایی هفت آسمان واقع در رشت کیلومتر 5 جاده انزلی در زمینی به مساحت 14 هزار متر مربع بخشی از مجموعه تجاری ، فرهنگی و مسکونی هفت آسمان می باشد.
شرکت سهند ساران در این پروژه به عنوان سرمایه گذار و سازنده در حال اجرای پروژه می باشد.
برخی از پروژه ها PROJECTS همه پروژه ها